Privacybeleid

Privacybeleid

Scouting Mees Toxopeus respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Scouting Mees Toxopeus committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
Door middel van deze privacyverklaring wil Scouting Mees Toxopeus duidelijkheid scheppen in hetgeen Scouting Mees Toxopeus met uw persoonlijke gegevens doet.

Persoonsgegevens

U kunt de website van Scouting Mees Toxopeus bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Scouting Mees Toxopeus uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Scouting Mees Toxopeus op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Scouting Mees Toxopeus.

Scouting Mees Toxopeus zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve wanneer Scouting Mees Toxopeus hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Scouting Mees Toxopeus website.

Disclaimer

Scouting Mees Toxopeus besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Scouting Mees Toxopeus is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

Scouting Mees Toxopeus kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. Scouting Mees Toxopeus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. Scouting Mees Toxopeus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan Scouting Mees Toxopeus verzonden e-mail berichten.

Privacybeleid foto’s

Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil Scouting Mees Toxopeus toegevoegde informatie meegeven. De foto’s worden enkel gebruikt op de website van Scouting Mees Toxopeus en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.
Specifieke fotografie per speltak wordt op het besloten gedeelte van de website van Scouting Mees Toxopeus gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen via een wachtwoord toegang tot dit gedeelte van de site.

Bezwaren tegen een foto op de website van Scouting Mees Toxopeus

In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto’s altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Een bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden.

Dit kan via een email aan het bestuur van de Scouting Mees Toxopeus. Belangrijk is wel dat u uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. Zodra Scouting Mees Toxopeus uw aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd.

Privacybeleid Scouting Nederland

Privacy Statement Scouting Nederland