Woordenboek

Woordenboek

 • 2Seconds-tent

Tent die door veel loodsen/bobo’s wordt gebruikt. Door buigbare tentstokken klapt de tent uit zichzelf in twee seconde uit. Hij is daarmee snel opgezet en ook snel op te ruimen. Van het merk Quechua.

 • AcceptEmail

Methode van incasseren van de contributie en andere betalingen. Dit gaat door middel van een Email met de betalingsgegevens te versturen. De ontvanger van de email heeft een directe link gekregen naar een iDeal betalingsopdracht. Nadat de betaling is afgerond wordt de betalingsstatus in de email na heropening van de email bijgewerkt.

 • AC Weekend

Tweedaags weekend op de Stierop, dat door de AC-commissie (leden van verschillende groepen op de Stierop zitten hierin) wordt georganiseerd. Er is vaak een thema, waaromheen leuke activiteiten worden gedaan.

 • Appel en ei-spel

Spel waarbij een voorwerp als een appel en een ei moet worden geruild voor een groter voorwerp. Dit gaat telkens door, aan het einde wordt gekeken wie het grootste, duurste of de meeste voorwerp(en) heeft.

 • Bak

Dolfijnen en zeeverkenners zijn per groep onderverdeeld in bakken, die elk hun eigen kleur hebben. Hierdoor blijft de groep overzichtelijk. Zie: ‘Groepsindeling’.

 • Bakskist

Metalen kist waarin per bak de kookspullen en andere zaken worden bewaard. Tijdens kampen kunnen ze op de boten meegenomen worden.

 • Bakslint

Gekleurde streep stof aan ring op de schouder van het uniform. Dit wordt bij de dolfijnen gebruikt.

 • Bakstent

Iedere bak bij de verkenners heeft zij eigen tent. Deze bruine, lange tenten bieden plaats aan 6 tot 8 personen. Door de driehoekige vorm (vanaf de voorkant gezien) zijn enkel drie palen, een paar scheerlijnen en haringen nodig. De tent is, mits het goed gedaan wordt, snel op te zetten en af te breken.

 • Bobo’s

Leeftijdsgroep van 21+, de oudste groep van Mees Toxopeus. Zie: ‘Groepsindeling’.

 • Boerenkoolmaaltijd

Traditionele maaltijd met boerenkool in de eerste werkweek van het nieuwe jaar. Op de eerste vrijdagavond in het nieuwe jaar (uitgezonderd 1 januari) wordt er samen met de hele groep gegeten en kan iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen.

 • Boothuis

Loods achter het Mezennest, waar ’s winters de boten liggen voor onderhoud.

 • Bootsman

Hoogste rang binnen een bak bij de zeeverkenners. Deze persoon heeft de leiding binnen de boot en daarbuiten naast de leiding over zijn eigen bak. Herkenbaar aan twee witte strepen op de borstzak van het uniform. Zie: ‘Groepsindeling’.

 • Brandgang

Open gebied in het duin achter ons, naast de Randweg. Onder deze open strook lopen speciale waterleidingen met koelwater voor de hoogovens. Dit water wordt opgepompt uit het IJsselmeer bij Andijk

 • Broekspijp speciaal

Ludieke vorm van straf, waarbij 1 broekspijp gevuld wordt met modder uit de sloot (terwijl je de broek aan hebt)

 • (groeps)Das

Driehoekige doek voor om de hals, onderdeel van uniform, de groepsdas van Mees Toxopeus is donkergroen, met een donkerrode rand. Zie: ‘Het uniform/kleding’.

 • Dasring

Ring die de twee uiteinden van de das bij elkaar houdt. Zie: ‘Het uniform/kleding’.

 • Dekschuit

Lang vaartuig met plat dek en stompe voor- en achterkant. Van oorsprong zijn dit motorloze vaartuigen en werden ze veel in de landbouw gebruikt om goederen over het water te vervoeren. Tegenwoordig worden er veel aangepast en voorzien van een motor. In 1999 zijn de loodsen en bobo’s met zo’n dekschuit op kamp geweest door Friesland. Deze dekschuit van 34 * 8 meter, werd gesleept en geduwd door de Ringvaart en de KmK. Tijdens andere gelegenheden werd gebruik gemaakt van een kleinere dekschuiten (“Black Bitch” en “DEX”) 19 * 5 meter, die geleend werden van oud-leiding Kees Wesselius en Alexander Verwey.

 • Dolfijnen

Leeftijdsgroep van 7 t/m 10 jaar, de jongste groep van Mees Toxopeus. Zie: ‘Groepsindeling’.

 • Dopen

Nieuwe leden binnen een leeftijdsgroep moeten een bepaalde proef doen om te laten zien dat zij het waard zijn om bij die groep te horen.

 • Dropping

Nachtelijke speurtocht, waarbij je wordt geblinddoekt en naar een onbekende locatie wordt gebracht. Vanaf hier moet je vervolgens de weg zelf terug vinden. Kinderen worden in één groep gedropt.

 • Duits landvast

Verlengsnoer voor de elektra. Door Duitse motorbootschippers wordt dit “landvast” als eerst aan land gebracht bij het aanleggen van het schip. Dit alles nog voor het schip met lijnen wordt vastgelegd.

 • Dukdalf

Stevige paal, ook wel ondersteund door een constructie van houten palen, in het water waaraan boten kunnen worden vastgelegd.

 • Groepspet

Pet van Mees Toxopeus. Deze is wit met blauw klep en blauw MT-logo.

 • Fluitkoord

Aan het fluitkoord hangt de fluit, maar het is vooral versiering. Hij wordt gedragen door wie een fluit heeft, dus leiding en bij zeeverkenners de bootsen. Het fluitkoord hoort om de das gevlochten. De kleur is wit (katoen).Het bestaat achtereenvolgens uit een vlechting, bootsmanplatting, ronde kroonplatting, spiraalplatting en bezetting.

 • Groepsraad

Tweemaandelijkse vergadering op de 2e dinsdag van de maand, waarbij alle bestuursleden, speltakleiding en stamleden zitting hebben. Tijdens deze vergadering wordt de actuele stand van zaken doorgenomen en besluiten genomen op voorstellen en ideeën.

 • Hike

Meerdaagse wandeltocht, waarbij de wandelaars op verschillende manieren naar een overnachtplaats of eindpunt worden gestuurd. De wandelaars moeten met aanwijzingen hun weg vinden.

 • Huu

Elektrische pomp om luchtbedden op te blazen. Deze maakt een hard “huuuu” geluid, daarom de naam.

 • Insigne

Stoffen tekens voor op het uniform, elk insigne heeft een bepaalde betekenis en laat bijv. zien bij welke scoutinggroep je zit. Zie: ‘Het uniform/kleding’.

 • Installeren

Ceremonie waarbij nieuwe leden hun basis-insignes en groepsdas krijgen en trouw zweren aan de wet.

 • Insulindestam

De Bobo-groep.

 • Kaag

Ook wel Kagerplassen genoemd.Tijdens vele zomerkampen hebben de Mezen de Kaag bezocht. Of op het scoutingeiland Boterhuiseiland of in het weiland op de Zweilandpolder bij boer van Schie achter de Kaagsociëteit. Met het vele water en Leiden dichtbij, is dit een ideale plaats voor een zomerkamp.

 • Kamp

In de zomer wordt elk jaar een zomerkamp voor alle leeftijdsgroepen georganiseerd, elke groep heeft zijn eigen kamp. Een kamp heeft meestal een bepaald thema en duurt meerdere dagen. Een kamp is altijd op een andere locatie binnen Nederland.

 • Klusdag

Gezellige dag waarop samen met de ouders het gebouw en het terrein worden opgeknapt.

 • KMK

De sleepboot van Mees Toxopeus, die de naam “Kort Maar Krachtig” draagt. Zie: ‘Vloot’.

 • Knakedraaier

Gierig iemand

 • Knikken en knakken

Ochtendgymnastiek. Tijdens weekenden, hikes en kampen wordt er in de ochtend geknikt en geknakt zodat iedereen fris en fruitig aan de dag kan beginnen.

 • Kwartiermeester

Een na hoogste rang binnen een bak bij de zeeverkenners. Ondersteunt de bootsman en neemt zijn plaats in bij afwezigheid. Zie: ‘Groepsindeling’.

 • Koter

Aankomend lid dat nog niet is geïnstalleerd is. Superkoter: lid dat wel is gedoopt op zomerkamp maar nog niet geïnstalleerd is.

 • MBL

Machtiging Boot Leiding. Zeildiploma ingesteld door Scouting Nederland, gebaseerd op CWO III niveau

 • Mees

Verwijzing naar een lid van de Mees Toxopeus: “Oh die daar? Ja, dat is een Mees”

 • Mezenfeest

Groot feest voor de loodsen, bobo’s en genodigden, wordt jaarlijks begin november gehouden op de zaterdag die het dichts bij de datum 11-11 ligt.

 • Mezen

Andere naam voor de leden van Mees Toxopeus.

 • Modderscout

Een landverkenner die naar de waterscouts komt wordt een modderscout genoemd, zand en water bij elkaar wordt modder.

 • MT

Afkorting van Mees Toxopeus.

 • Landverkenner

Lid van de landscouting, die naast ons in het bos zitten. Zij zijn herkenbaar aan de bruine, rode of groene uniformen.

 • Langedijker

Ook wel “Snik” genoemd. Dit is een lange open boot van de Stierop waarmee mensen en materiaal aan de overkant opgehaald kunnen worden. Deze boot heeft genoeg ruimte om een hele zeeverkennergroep mee te nemen en wordt aangedreven door een Lister dieselmotor die aangeslingerd moet worden. Het huidige model is geen klassieke Langedijker. De benaming is gebleven omdat de vorige “Snik” een klassieke Langedijker was.

 • Leiding

Leidinggevenden van een leeftijdsgroep. Zij regelen alles, van activiteiten tot communicatie.

 • Lelievlet

Type zeilboot waarmee bij de waterscouting wordt gevaren. Deze boten kunnen wel tegen een stootje en gaan jaren lang mee. De kleuren van de boten van Mees Toxopeus zijn: wit onder, een blauwe bovenrand en binnenin geheel wit. Zie: ‘Vloot’.

 • Logboek

De verkenners houden een logboek bij, waarin zij elke week een leuk verhaaltje schrijven over de opkomst. Het logboek is sinds 2014 vervangen door een online logboek, zodat alle ouders en kinderen het logboek kunnen bekijken. Waar dit logboek te vinden is, staat in het programmaboekje van de zeeverkenners.

 • Loodsen

Leeftijdsgroep van 16 t/m 20 jaar. Zie: ‘Groepsindeling’.

 • Loodsenhok

Gebouw van de Loodsen, naast het Mezennest.

 • Loopje met de rechtbank

Ludieke vorm van straf tijdens een rechtbank zitting, waarbij de “veroordeelde” vakkundig in de prutsloot gaat. Deze straf wordt vaak opgelegd als de “rechter” het vermoeden heeft dat de kluit belazerd wordt tijdens de zitting. Deze straf kan zowel tegen de “aanklager”, “aangeklaagde”, “advocaat” als de “officier” opgelegd worden.

 • Lunettenstam

De Loodsengroep.

 • Mezenchallenge

(Internationaal) survival weekend met opdrachten. Vaak gehouden met pasen, waarbij koppeltje gedurende 2 of 3 dagen opdrachten moeten uitvoeren. Na een goede uitvoer volgt de volgende opdracht. Het programma begint altijd om 04:00 uur op het loodsenhok waarbij de eerste opdracht steevast is: “ga naar de top van de Kruisberg en tel het aantal treden”.

 • Mezennest

Het gebouw van Mees Toxopeus, met o.a. een dolfijnen- en zeeverkennerruimte, keuken en toiletten en douches.

 • Mezensleper

Projectnaam voor de nieuw te bouwen sleep-duwboot voor de groep. Dit nieuwe groepsschip zal in 2017 gedoopt en te water gelaten worden. De KMK is inmiddels al verkocht

 • MTGK

Klassieke scheepsvlaggenmast in de vorm van een steng voorzien van een peervormige mastknop van hout. In 1991 in gevonden in de Zandsloot in Terhorne. Werd na grondige restauratie, als attribuut gebruikt bij kampdoop en rechtbank om indruk te maken. Ligt lekker in de hand. De MTGK wordt momenteel gerestaureerd, om een nieuwe bestemming te krijgen in de Pimpelmees.

 • NaWaKa

Nationaal waterkamp, georganiseerd door Scouting Nederland, dat om de vier jaar op wisselende locaties wordt gehouden. Op een groot terrein, dat verdeeld is in subkampen wordt aan de hand van een thema veel activiteiten gedaan. Het laatste NaWaKa, in 2014, vond plaats in Roermond.

 • Neptunus

De god van het water, die bij de doop de nieuwe kinderen ontvangt en hen welkom heet bij de groep. Vaak moeten zij een opdracht doen bij Neptunus.

 • Omvaren

De sleper en lelievletten aan begin/einde van seizoen vanuit haven van Beverwijk naar de haven van de Stierop varen en andersom.

 • Openen

Ceremonie aan begin van de opkomst waarmee een opkomst wordt “geopend”. Eerst wordt de groepsvlag gehesen door de bootsman en de kwartiermeester van de bak van dienst. Daarna wordt de wet opgezegd door de kwartiermeester. Hierna worden de activiteiten van die dag bekend gemaakt.

 • Opkomst

Moment waarop een leeftijdsgroep samenkomt voor activiteiten. Voorbeeld: de dolfijnen hebben elke zaterdag van 14:00 tot 16:00 een opkomst.

 • Overvliegen

Ceremonie waarbij een lid van een jongere groep overgaat naar een oudere groep, bijv. van de dolfijnen naar de zeeverkenners. Op een leuke wijze afscheid wordt genomen van dit lid en deze wordt vervolgens verwelkomt bij de volgende groep.

 • Overzetten

Met een boot mensen van de overkant ophalen en deze naar de andere kant brengen. Het overzetten bij de Stierop wordt gedaan met de langedijker of een van de wrikboten.

 • Pannekoekeiland

Eiland de Pannekoek in het Alkmaardermeer met kampvuurplaats eigendom van het waterschap. Historie: Na de droogmaking van de Schermer rond 1657, bleef het Alkmaarder- en Uitgeestermeer als een restant van deze grote veenplas bestaan. Tot dan was het Alkmaardermeer, dat in de Middeleeuwen nog Lange Meer werd genoemd, een uitloper van een enorme waterplas die liep van het IJ tot aan de Heerhugowaard. De huidige dorpen Akersloot, Uitgeest en Marken binnen waren toen nog havenplaatsen.

 • Pimpelmees

Naam voor het stamhok. Pimpelmees IV is het bakstenen gebouw naast het Mezennest, gebouwd in 2013 en geopend op 9-11-’13 tijdens het 50 jarig bestaan van de Mees Toxopeus. De schottenkeet gebouwen Pimpelmees I, II & III vertellen de rijke historie van de loodsen- en bobostam. Pimpelmees I (1985) (ook bekend als Graftluft) was het oude welpengebouw van 5*6 meter, Pimpelmees II (1991) het bouwhok dat gebruikt is bij de herbouw van het Mezennest II na de brand van 1987. Pimpelmees III (2001) het noodonderkomen dat gebruikt werd tijdens de bouw van Mezennest III na de brand van 1999

 • Pinksterkamp

Traditioneel kamp van 3 dagen op de Stierop tijdens Pinksteren. Groepen uit de Zaanstreek kennen een 4 daags kamp doordat zij 3e Pinksterdag kennen.

 • Programmaboekje

Informatieboekje van een leeftijdsgroep met daarin alle belangrijke informatie voor het winter of zomerseizoen.

 • Rechtbank

Tijdens ieder zomerkamp is er een rechtbank. Gedurende het zomerkamp kunnen de kinderen zelf iemand bij de rechtbank aanklagen, omdat een ander groepslid iets stoms, verkeerd of opmerkelijks heeft gedaan. Aanklagen gebeurt aan de hand van een standaard rechtbankformulier dat verkrijgbaar is bij de leiding. Bijzonder in het rechtsspraakproces is, dat de aanklager zelf een strafeis kan voorstellen. Als de aanklager ten onrechte een aanklacht heeft ingediend, dan krijgt hij “als koekje van eigen deeg” zijn geëiste straf zelf opgelegd. De rechter kan altijd afwijken van de geëiste straf. Op de zitting worden dan de aanklager en de aangeklaagde naar voren gevraagd en wordt er door de rechter besloten of er een passende straf voor de aangeklaagde of aanklager moet worden uitgevoerd.

Doel van de rechtbank is potentiële ruzies tussen zeeverkenners een uitweg te geven. Daarnaast is de rechtbank onderdeel van het programma waarbij gelachen wordt en soms een serieuze noot wordt gekraakt. Aangeklaagde en Aanklager worden bijgestaan door een Officier en een Advocaat. Ook de Advocaat en de Officier kunnen straf opgelegd krijgen tijdens de zitting (zie Loopje met de Rechtbank).

De Mezenrechtspraak kent geen wetboeken of jurisprudentie en is soms overgeleverd aan de logica van de rechter. Voor de uitvoer van de “straf” wordt de rechtbank bijgestaan door “beulen” die helpen bij de uitvoer van de straf. Ook de “beulen” kunnen ter verantwoording worden geroepen en straf opgelegd krijgen. Bekende straffen zijn: Tapo (Tandenpoetsen met een afwasborstel en groene zeep. Wordt vaak gegeven als straf op schelden etc.), Lord (omgekeerd voor drol, namaak drol gemaakt van o.a. ontbijtkoek en andere voedingsmiddelen en is voor consumptie geschikt. Wordt vaak gegeven bij het mislukken van eten koken) Loopje (kortste route tussen de rechtbank en de prutsloot. Algemeen toepasbare straf).

Ook de leiding kan aangeklaagd worden, aanklager moet dan van goede huize komen om de aanklacht gegrond te krijgen. In de aanloop naar de zitting vindt er vaak diplomatie plaats om invloed uit te oefenen op de rechtsgang. De Advocaat en de Officier voeren hun retoriek op tijdens de zitting, waarbij zij zich niet alleen richten tot elkaar, de Rechter, maar ook het publiek. De Rechter heeft altijd het laatste woord en neemt dat ook indien hij of zij dat nodig acht.

 • Ringvaart 7

Motorsleepboot in bezit geweest van de Mees Toxopeus van 1994 t/m 2003. Is door schenking verkregen naar aanleiding van het zinken van de KMK in 1993 in de 2e Rijksbinnenhaven aan het Noordzeekanaal. Verkocht aan de oud-leiding Kees Wesselius en Alexander Verwey. Huidige naam is Ringvaart. Schip zou vroeger dienst hebben gedaan als bevoorradingsschip op het IJ in Amsterdam. Bouwjaar onbekend.

 • Scheepsraad

Aan het eind van de opkomst gaan de bootsmannen en de leiding even bij elkaar zitten om de opkomst van die dag en andere zaken te bespreken.

 • Schipperdag

Dag wanneer de bootsmannen de taak van de leiding overneemt en andersom. De bootsmannen zijn dan verantwoordelijk voor het programma. Vaak is er tijdens het zomerkamp een schipperdag. Deze dag wordt vaak aangegrepen om de “leiding” een nachtelijke dropping te geven.

 • Scoutsoft

Gameweekend in de winter voor de zeeverkenners, loodsen en bobo’s, waarbij leden zoveel mogelijk computer apparatuur mee wordt genomen naar het troephuis. Sinds enkele jaren is het een “LAN party” geworden en sinds 2013 zelfs met Internetaansluiting. Scoutsoft is mogelijk al ontstaan in 1984

 • Sluiten

Ceremonie aan eind van de opkomst waarmee de opkomst wordt “gesloten”. Informatie over de volgende week wordt dan bekend gemaakt.

 • Speltak

Leeftijdscategorie binnen een Scoutinggroep; Dolfijnen, Zeeverkenners, Loodsen, Bobo’s

 • Stier

Naam van de vaste overzetvlet met wrikriem, waarmee de Markervaart wordt overgestoken om iemand van de “overkant” op te halen of naar toe te brengen (overzetten).

 • Stierop

Scoutingcentrum in Uitgeest, in de zomer de thuishaven voor de zeeverkenners. Zie ‘Stierop’.

 • Survival

Zie Mezenchallenge

 • Troephuis

Het gebouw van Mees Toxopeus, dat de naam “Het Mezennest” draagt.

 • Tweedaagse trektocht

Vast onderdeel van het zeeverkennerszomerkamp, waarbij de bakken een tweedaagse toertocht zeilen en in de zeilboten overnachten.

 • Uniform

Een blauwe blouse die verplicht bij openen, sluiten en speciale gelegenheden gedragen dient te worden. Op deze blouse zitten de insignes en aan het uniform kan worden gezien dat een lid op de waterscouting zit. Zie: ‘Uniform’.

 • Watermees

Andere naam voor ons botenhuis (bouwjaar 1999). In 2015 is het boothuis verlengd, zodat alle boten een droge plaats hebben. Met de twee elektrische takels en een kraanbaan kunnen de boten gekanteld worden. Daarnaast heeft de KMK zijn eigen plaats achterin waar hij op verrijdbare bokken staat. Deze verrijdbare bokken zijn gemaakt van dip lorries en rijden over spoorrails. Daardoor kan de KMK naar buiten en binnen gereden kan worden. Dit is nodig zodat een containerauto van de Firma Adrichem de KMK kan vervoeren en te water kan laten.

 • Werkweekend

Klusweekend aan het begin en eind van het zomerseizoen op de Stierop, waarbij de boerderij, de haven en de kampeervelden van de Stierop weer tip top in orde worden gemaakt.

 • Wet

Tekst met belangrijke waarde binnen de waterscouting, die aan het begin van een opkomst moet worden opgezegd door een persoon. Zie: ‘De Wet’.

 • Winterboekje

Programmaboekje voor de winter.

 • Wrikken

Door middel van een bepaalde handbeweging kan met een wrikriem, door het wrikgat (halve cirkel) aan de achterkant van een vlet, de vlet worden voortbewogen.

 • Zeeverkenners

Leeftijdsgroep van 11 t/m 15 jaar. Zie: ‘Groepsindeling’.